Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 22.08.2017 04:00:16
  • Plānoti 1 atslēgumi
  • avārijas atslēgumi reģistrēti 16 vietās
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.