Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 19.12.2018 13:15:03
  • Plānoti 81 atslēgumi
  • 1 avārijas atslēgums
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.