Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 16.10.2018 10:30:01
  • plānoti atslēgumi reģistrēti 93 vietās
  • nav avārijas atslēgumu
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.