Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 19.12.2018 14:15:01
  • plānoti atslēgumi reģistrēti 68 vietās
  • avārijas atslēgumi reģistrēti 19 vietās
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.