Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 19.06.2018 03:45:18
  • plānoti atslēgumi reģistrēti vietās
  • avārijas atslēgumi reģistrēti vietās
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.