Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 20.06.2019 13:15:01
  • plānoti atslēgumi reģistrēti 110 vietās
  • avārijas atslēgumi reģistrēti 4 vietās
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.