Elektroatslēgumu karte

Atslēgumu situācija Latvijā: 26.04.2018 14:15:12
  • Plānoti 141 atslēgumi
  • avārijas atslēgumi reģistrēti 6 vietās
Kartē attēlota informācija par plānotajiem un avārijas elektroenerģijas atslēgumiem. Kartē tiek attēlotas vietas, kuru apkārtnē reģistrēti atslēgumi. Mainot kartes mērogu, iespējams iepazīties ar informāciju par atslēgumu: atslēgumā iesaistīto klientu skaitu, atslēguma sākuma laiku un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, ja tas ir zināms.