AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās portāls
Aktuālā informācija par Jūsu objektiem, skaitītāja rādījumu nodošana, patēriņa grafiki, pakalpojumi