AS Sadales tīkls klientu portāls
Aktuālā informācija par Jūsu objektiem, skaitītāja rādījumu nodošana, patēriņa grafiki, pakalpojumi

Elektroatslēgumu karte

  • 27 plānotie atslēgumi
  • 3 avārijas atslēgumi