Iesniegumu veidlapas

Izmantojiet iespēju ērti pieteikt zemāk minētos pakalpojumus, autorizējoties klientu portālā www.e-st.lv un aizpildot to formu tiešsaistē:

1. Pieslēgumi

 • Jauns pieslēgums (t.sk.rezerves) un/ vai pakalpojuma izmaksu noskaidrošana pirms nekustamā īpašuma iegādes
 • Slodzes izmaiņas: samazināšana, palielināšana vai skaitītāju apvienošana
 • Pieslēgums uz laiku
 • Pieslēgums bez skaitītāja
 • Atteikšanās no pieslēguma ierīkošanas

2. Līgumi un tarifi

 • Atteikums no pieslēguma īpašumā
 • Tarifa maiņa
 • Tarifu plāna maiņa juridiskām personām
 • Rēķinu apmaksas termiņa pagarināšana vai maksājuma sadalīšana

3. Citi pakalpojumi

 • Plānotie tehniskie darbi: energoapgādes objekta pārvietošana, piemēram, skaitītāja vai sadalnes, vai ievadkabeļa maiņa
 • Pieteikums plombējuma atjaunošanai
 • Pieteikums elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku
 • Pieteikums elektroapgādes atjaunošanai uz laiku atslēgtam objektam
 • Pieteikums skaitītāja darbības pārbaudei
 • Zaudējumu atlīdzības pieteikums
 • Brīvas formas iesniegums

Izmantojot zemāk pieejamās veidlapas, pirms sūtīšanas, lūdzam tās parakstīt! Sūtīt uz e-pastu:st@sadalestikls.lv

1. Iesniegumi/pieteikumi par citiem tehniskajiem jautājumiem:

2. Iesniegumi par līgumiem un rēķiniem:

3. Iesniegumi elektroenerģijas saņemšanai objektā

4. Iesniegumi par elektroenerģijas atteikumu vai līguma izbeigšanu

5. Citi pakalpojumi

 

Pakalpojuma cenrādis pieejams šeit.