Iesniegumu veidlapas

Izmantojiet iespēju ērti pieteikt zemāk minētos pakalpojumus, autorizējoties klientu portālā www.e-st.lv un aizpildot to formu tiešsaistē:

1. Pieslēgumi

 • Jauns pieslēgums (t.sk.rezerves) un/ vai pakalpojuma izmaksu noskaidrošana pirms nekustamā īpašuma iegādes
 • Slodzes izmaiņas: samazināšana, palielināšana vai skaitītāju apvienošana
 • Pieslēgums uz laiku
 • Pieslēgums bez skaitītāja
 • Atteikšanās no pieslēguma ierīkošanas

2. Līgumi un tarifi

 • Elektroapgādes atjaunošana vai elektroenerģijas lietotāja maiņa
 • Atteikums no pieslēguma
 • Elektroapgādes pārtraukšana uz laiku
 • Tarifa maiņa
 • Tarifu plāna maiņa (uzņēmumiem)
 • Rēķinu apmaksas termiņa pagarināšana vai maksājuma sadalīšana

3. Citi pakalpojumi

 • Plānotie tehniskie darbi: energoapgādes objekta pārvietošana, piemēram, skaitītāja vai sadalnes, vai ievadkabeļa maiņa
 • Pieteikums plombējuma atjaunošanai
 • Pieteikums skaitītāja darbības pārbaudei
 • Zaudējumu atlīdzības pieteikums
 • Brīvas formas iesniegums

Izmantojot zemāk pieejamās veidlapas, pirms sūtīšanas, lūdzam tās parakstīt! Sūtīt uz e-pastu:st@sadalestikls.lv

1. Iesniegumi/pieteikumi par citiem tehniskajiem jautājumiem:

        Aizpildiet un iesniedziet šo pieteikumu, ja vēlaties:
        -    ierīkot jaunu pieslēgumu (īpašumā iepriekš nav bijusi elektrība)
        -    palielināt vai atjaunot slodzi
        -    samazināt slodzi, t.sk., samazināt slodzi uz 9 mēnešiem
        -    ierīkot pieslēgumu uz laiku līdz 24 mēnešiem

2. Iesniegumi par līgumiem un rēķiniem:

3. Iesniegumi elektroenerģijas saņemšanai objektā

         Aizpildiet un iesniedziet šo pieteikumu, ja vēlaties:
         - atjaunot elektroapgādi īpašumā
         - noslēgt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu (juridiskām personām)

4. Iesniegumi par elektroenerģijas atteikumu vai līguma izbeigšanu

         Aizpildiet un iesniedziet šo pieteikumu, ja vēlaties atteikties no pieslēguma, jo:
         - īpašumā būs cits elektroenerģijas lietotājs
         - īpašumā pieslēgums vairs nebūs nepieciešams
         - īpašumā pieslēgums nebūs nepieciešams uz laiku līdz 9 mēnešiem

Ja vēlaties uz laiku pārtraukt elektroapgādi ar garantiju, ka Jums tiek saglabāts pieslēgums un tā jauda, aicinām aizpildīt pieteikumu “Elektroapgādes pārtraukšana uz laiku”.

         Aizpildiet un iesniedziet šo pieteikumu, ja vēlaties:
         - atteikties no elektroenerģijas saņemšanas uz laiku, ja īpašumā tiks veikti remontdarbi.

Lai tiktu saglabāts pieslēgums un tā jauda, Jums katru mēnesi būs jāturpina norēķināties par pieslēguma nodrošināšanu.

5. Citi pakalpojumi

 

Pakalpojuma cenrādis pieejams šeit.