AS Sadales tīkls klientu portāls
Aktuālā informācija par Jūsu objektiem, skaitītāja rādījumu nodošana, patēriņa grafiki, pakalpojumi

Elektroatslēgumu karte

  • plānotie atslēgumi
  • avārijas atslēgumi