AS Sadales tīkls klientu portāls
Aktuālā informācija par Jūsu objektiem, skaitītāja rādījumu nodošana, patēriņa grafiki, pakalpojumi

Elektroatslēgumu karte

  • 0 plānotie atslēgumi
  • 2 avārijas atslēgumi